Tarieven

Wat kost een advocaat in Oosterhout?

De kosten voor een advocaat of mediator in Oosterhout zijn vaak onverwachte uitgaven waar iemand niet op gerekend heeft. Daarnaast bestaat vaak de behoefte om vooraf te weten wat het gaat kosten.

Omdat iedere zaak uniek is en geen enkele cliënt hetzelfde is het onmogelijk om exact te voorspellen hoeveel werk er in een zaak nodig zal zijn. Meer dan een grove indicatie kan niet worden gegeven. Ik werk dan ook niet met vaste prijsafspraken.

Gefinancierde rechtsbijstand

Allereerst zal worden nagegaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand. Aan de hand van de inkomens- en vermogensgrenzen zal besloten worden al dan niet voor u een toevoeging aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen de werkzaamheden worden verricht op uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 185,­– per uur inclusief kantoorkosten en exclusief BTW. Mocht u gaan procederen wordt het griffierecht dat aan de rechtbank moet worden betaald, eventuele kosten voor een deurwaarder of kosten voor uittreksels separaat bij u in rekening gebracht.