Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorg opgesteld. Czarnota Advocatuur & Mediation garandeert echter niet dat de hierop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Czarnota Advocatuur & Mediation is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en/of de inhoud ervan. Op deze website bevinden zich tevens links naar sites van derden. Czarnota Advocatuur & Mediation is in dat geval evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van deze links en de daaraan gekoppelde websites